Piątek, 24 luty 2017
Strona główna


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-20
W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczającego przestępstwa.
OGŁOSZENIE
2017-02-16
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej
OGŁOSZENIE
2017-02-15
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku