Niedziela, 20 styczeń 2019
Podatki i opłaty lokalne (1)
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
Pokój nr 4    Podatki i opłaty lokalne zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń w sprawie:
- o dochodach z gospodarstwa
- o stanie majątkowym
- o nie zaleganiu z podatkiem
- o powierzchni użytków rolnych
- o hektarach przeliczeniowych
- o powierzchni gospodarstwa
- o posiadaniu budynków

Wymagane dokumenty:
Dowód osobisty

Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa  – 17zł
Opłata administracyjna za wydanie zaświadczenia o nie zleganiu z podatkiem  - 21zł

Zaświadczenia wydawane do celów socjalnych są zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Pobierz wniosek