Czwartek, 17 sierpień 2017
Podatki i opłaty lokalne (2)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: