Środa, 24 paĽdziernik 2018
Podatki i opłaty lokalne (2)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: