Niedziela, 20 styczeń 2019
Zezwolenie na wycinkę drzew
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy  w Maciejowicach
ul. Kościelna 3 (nad pocztą)


Osoba odpowiedzialna:
p. Małgorzata Cichecka
inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa


Adres poczty elektronicznej:
ochronasrodowiska@maciejowice.pl


ZEZWOLENIE  NA  USUNIĘCIE  DRZEW  LUB  KRZEWÓW