Niedziela, 20 styczeń 2019
Agresywne psy
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
ul. Kościelna 3 (nad pocztą)

Osoba odpowiedzialna:
imię i nazwisko: Małgorzata Cichecka
stanowisko: insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Adres poczty elektronicznej:
ochronasrodowiska@maciejowice.pl

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ  

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. /pobierz wniosek/
- Oświadczenie właściciela o utrzymywaniu psa w miejscu i warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt
- Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciw wściekliźnie

Opłaty:
Opłata skarbowa: za wydanie zezwolenia - 82,00 zł

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
- amerykański pit bull terier,
- pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
- buldog amerykański,
- dog argentyński,
- pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
- tosa inu,
- rottweiler,
- akbash dog,
- anatolian karabash,
- moskiewski stróżujący
- owczarek kaukaski.

Podstawa prawna:
art.10 ustawy z dnia 21.08.1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687)