Niedziela, 22 lipiec 2018
Rok 2007
DOTACJE OTRZYMANE Z SAMORZĄDOWEGO INSTRUMENTU WSPARCIA ROZWOJU MAZOWSZA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • Wymiana pokrycia dachowego na Publicznym Przedszkolu w Maciejowicach
  Kwota dotacji - 52.138zł,
 • Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przewóz
  Kwota dotacji - 95.000zł,
 • Modernizacja dogi dojazdowej do szkoły w miejscowości Samogoszcz
  Kwota dotacji - 100.000 zł
 • Modernizacja Stadionu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji etap II
  Kwota dotacji - 70.000zł
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podzamcze
  wraz z siecią magistralna w kierunku Maciejowic
  Kwota dotacji - 100.000 zł

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Antoniówka Wilczkowska
  Kwota dotacji-  50.000,00zł

SAMORZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • Dofinansowanie dla OSP Podwierzbie7.802zł
 • Dofinansowanie dla OSP Podłęż13.209zł
 • Dofinansowanie dla OSP Maciejowice8.574zł

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA ORGANIZACJĘ UROCZYSTOŚCI LOKALNYCH
 • XIV Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI 10.000 zł
 • Święto Plonów5.000 zł
 • Uroczystości kościuszkowskie 10.000 zł
 • Środki na zakupu 10 kompletnych stroi ludowych dla zespołu artystycznego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich  w Oronnem i zakupu 10 par butów dla zespołu artystycznego działającego przy KGW Wróblach Wargocinie - 18.590 zł.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE:
 • Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Podzamcze i Maciejowice
  Kwota pożyczki -  575.000 zł
 • Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap I
  Kwota pożyczki -  800.000 zł

DOTACJE DLA OŚWIATY
 • Środki na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach i Publicznego Gimnazjum w Samogoszczy (zadanie realizowane przez szkoły)
  Kwota dotacji - 66.200 zł
 • Dotacja  na zakup 2 zestawów urządzeń do monitoringu wizyjnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach.
  Kwota dotacji – 12.800 zł
 • "Program Uczeń na wsi – wsparcie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z ternu gminy Maciejowice" – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Kwota dotacji - 66.000 zł

MIISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Poakcesyjny Program Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej),  Gmina Maciejowice  otrzymała  środki w wysokości 98 300 EURO ( ok. 350 000 zł) na realizacje projektów z zakresu integracji społecznej.


W 2007 ROKU GMINA MACIEJOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI W KWOCIE :
2.401.313,009