Niedziela, 22 lipiec 2018
Rok 2008
DOTACJA OTRZYMANA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZE ŚRODKÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO
 • Rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Podzamczu – etap I Remont dachu
  Całkowita wartość projektu to 320 494 zł ,
  Kwota dofinansowania to 243 884 zł

DOTACJE OTRZYMANE Z SAMORZĄDOWEGO INSTRUMENTU WSPARCIA ROZWOJU MAZOWSZA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Maciejowice – etap I
  kwota dotacji - 50.000 zł

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice – etap I 
  kwota dotacji - 150.000 zł

 • Modernizacja drogi w miejscowości Kobylnica – odcinek o długości 1 330 mb.
  kwota dotacji –100.000 zł

 • Modernizacja drogi w miejscowości Strych  - odcinek o długości 575 mb.
  kwota dotacji – 100.000 zł

 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach
  kwota dotacji - 50.000 zł.

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oblin – odcinek o długości 785 mb.
  kwota dotacji  - 60.000 zł

SAMORZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • Dofinansowanie dla OSP Podłęż – 19.864 zł
 • Dofinansowanie dla OSP Maciejowice 4.961 zł
 • Dofinansowanie dla OSP Podwierzbie  - 4.999 zł

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA ORGANIZACJĘ UROCZYSTOŚCI LOKALNYCH
 • XV Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich  POWIŚLAKI
  kwota dofinansowania - 4.000 zł

 • Święto Plonów – Konkurs na Najlepszą Potrawę Regionalna Doliny Środkowej Wisły
  kwota  dofinansowania - 6.000 zł

 • Uroczystości kościuszkowskie
  kwota dofinansowania – 10.000 zł


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE:
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice – etap I
  Kwota pożyczki – 499.700 zł.

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice – etap II 
  Kwota pożyczki - 687.760 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Maciejowice – etap II
  Kwota pożyczki - 833.000  zł.

DOTACJE DLA OŚWIATY
 • Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy w roku 2008 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w Publicznym Gimnazjum w Maciejowicach  z Ministerstwa Edukacji Narodowej
  Kwota dotacji to 30.000 zł.

 • Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla uczniów klas I i III.
  Kwota dotacji to 23.000 zł.

 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w 2008 roku.
  Kwota dotacji to 43.520 zł

 • ,,Program Uczeń na wsi – wsparcie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych z ternu gminy Maciejowice” – z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Kwota dotacji - 27.060 zł

DOTACJA Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ  LUDZKI
 • Program aktywnej integracji w gminie Maciejowice.
  Kwota dotacji -  63.911 zł.

Wioska internetowa
W dniu 1 września 2008 roku gmina Maciejowice przejęła na własność Centrum Kształcenia mieszczące się w Publicznym Gimnazjum w Samogoszczy wraz z mieszczącym się tam sprzętem komputerowym, meblami oraz łączem internetowym. Wartość Sali to ponad 100.000 zł.


W 2008 ROKU GMINA MACIEJOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI W KWOCIE :
3.111.650,00