Środa, 19 wrzesień 2018
Rok 2009
DOTACJE OTRZYMANE Z SAMORZĄDOWEGO INSTRUMENTU WSPARCIA ROZWOJU MAZOWSZA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • Modernizacja drogi na odcinku Kochów Kępa - Kobylnica
  dotacja w kwocie 143.000 zł.

 • Modernizacja drogi w miejscowości Antoniówka Wilczkowska
  dotacja w kwocie 150.000 zł.

 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach – etap II
  dotacja w kwocie 70.000 zł.

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów
  dotacja  w kwocie 45.000 zł

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE:
 • Demontaż i utylizacja eternitu z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice – etap I
  kwota dotacji to 75.650,79 zł.

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Oronne, Maciejowice – etap III oraz części wsi Kochów i Oblin
  kwota pożyczki  600.000 zł

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA ORGANIZACJĘ UROCZYSTOŚCI LOKALNYCH
 • Dofinansowanie organizacji 100 lecia OSP Maciejowice – występ zespołu artystycznego
  dotacja w kwocie  7.000 zł

 • Dofinansowanie Święta Plonów – zakup nagród oraz artykułów na przygotowanie konkursu na najlepszą Potrawę Regionalną Doliny Środkowej Wisły
  kwota dotacji  2.760 zł 

 • Dofinansowanie uroczystości XVI konkursu POWIŚLAKI – Samorząd Województwa ufundował  nagrody książkowe dla uczestników i laureatów.

ŚRODKI NA ZAKUP NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP MACIEJOWICE
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 50.000 zł
 • Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP - 50.000 zł  
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 46.550 zł
 • Rady Gminy Maciejowice - 25.000 zł
 • Elektrownia KOZIENICE S.A.- 5.000 zł  

ELEKTROWNIA KOZIENICE S.A.
 • Dofinansowanie organizacji 100 lecia OSP Maciejowice – dotacja w kwocie 10.000 zł

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z PROW DZIAŁANIE ODNOWA I ROZWÓJ WSI
 • Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach
  kwota dofinansowania -  387.312 zł.

DOTACJA Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic   w jakości usług edukacyjnych
 • Równe szanse – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Maciejowice”
  wartość projektu 262.797,27 zł
  kwota dofinansowania 254.912,27 zł

Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego WISŁA Maciejowice - 4.000 zł

W 2009 ROKU GMINA MACIEJOWICE POZYSKAŁA ŚRODKI W KWOCIE :
1.926.184,90