Poniedziałek, 20 sierpień 2018
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

 

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 17 ust. 3a oraz art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnegooraz odpowiednio
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
  • aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane na podstawie art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podpisanie umowy określającej zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego

 

 

OPŁATY:

Nie pobiera się