Niedziela, 22 lipiec 2018
Rok 2010
INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWOWANE NA TERENIE GMINY
 • Modernizacja drogi w miejscowości Podłęż – Kraski Dolne na odcinku 894mb;
  koszt wykonania 122 711,51 zł.
 • Modernizacja drogi w miejscowości Pogorzelec na odcinku 230mb;
  koszt wykonania 73 860,26 zł.
 • Modernizacja drogi w miejscowości Maciejowice, ul. Piramowicza  na odcinku 435mb;
  koszt wykonania 145 890,53 zł.

DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Topolin na odcinku 399mb;
  koszt wykonania 78 857,14 zł

  dotacja  w kwocie 30.000 zł


WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE:
 • Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice – etap II;
  kwota dotacji to 52.035 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Domaszew;
  kwota pożyczki z WFOŚiGW: 650.000 zł

"BYĆ PROFESJONALISTĄ W KAŻDEJ SYTUACJI – SZKOLENIA DLA STRAŻAKÓW OSP
"
 • Realizację od miesiąca września 2010 roku projektu „Być profesjonalistą w każdej sytuacji – szkolenia dla strażaków OSP” (szkolenia prawa jazdy kat. C, C+E oraz kurs ratownika medycznego)
  dotacja w kwocie  49 359,48 zł z POKL.