Środa, 21 marzec 2018
Aktualności

                                
INFORMACJA
2017-10-26
Protokół z przebiegu konsultacji Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
INFORMACJA
2017-10-26
Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne
KOMUNIKAT
2017-10-26
Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza
KOLEJNE INWESTYCJE ODDANE
2017-10-23
W dniu 20 października 2017 r. odbyło się uroczyste oddanie trzech inwestycji: drogi w Strychu oraz ulicy Ks. Grzegorza Piramowicza i nowej części Publicznego Przedszkola w Maciejowicach.
Forum Rozwoju Mazowsza
2017-10-18
«  1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... »