Czwartek, 17 sierpień 2017
Aktualności

                                
INFORMACJA
2017-02-28
Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
2017-02-20
W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczającego przestępstwa.
OGŁOSZENIE
2017-02-16
Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej
OGŁOSZENIE
2017-02-15
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze
2017-02-08
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach poszukuje specjalisty do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Maciejowice zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.).
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... »