„Granty PPGR”

20 października 2022

            Gmina Maciejowice realizuje projekt Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2079/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

          W dniu 17 października 2022 r. w Muzeum im. T. Kościuszki w Maciejowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego uczniom z terenu Gminy Maciejowice, których przodkowie w linii prostej pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

            W przekazaniu uczestniczył Wójt Gminy Maciejowice – p. Tomasz Kwiatkowski, który powiedział, iż Gmina aktywnie korzysta z pojawiających się możliwości dofinansowania i podejmuje działania mające na celu wsparcie uczniów z terenu Gminy. Projekt Granty PPGR jest tego świetnym przykładem i dzięki uczestnictwu w nim i pozyskaniu środków w wysokości 248 400 zł zakupiono 61 szt. laptopów Dell Vostro oraz 8 szt. komputerów stacjonarnych Dell Vostro z akcesoriami. Zakupiony sprzęt komputerowy posiada zainstalowane oprogramowanie Office oraz jest objęty gwarancją i ubezpieczeniem,  został oznakowany naklejkami identyfikacyjnymi oraz sprawdzony.  

            Sprzęt komputerowy został przekazany uczniom na własność. W okresie dwóch lat od zakończenia projektu tj. do końca grudnia 2024 r. będzie prowadzony monitoring trwałości efektów projektu grantowego tj. fakt użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem przez uczniów, którym został on przekazany. W tym celu została przyjęta Procedura weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Maciejowice.

 

Osoby, które jeszcze nie podpisały umów i nie odebrały komputerów zapraszamy do siedziby UG (gabinet Z-cy Wójta w celu dopełnienia formalności).

 

Poniżej krótka relacja zdjęciowa z przekazania sprzętu komputerowego.

                             

 

                             

 

                             

 

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00