Oświata

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
Dyrektor : p. Jacek Poczek
ul. Kościuszki 19
08-480 Maciejowice
tel.  (25) 682-57-14
e-mail: maciejowicesp@wp.pl
www: http://spmaciejowice.manifo.com

Publiczna Szkoła Podstawowa w Samogoszczy
Dyrektor : p. Mariola Jakubczak
Samogoszcz 2
08-480 Maciejowice
tel. (25) 683-26-36
e-mail: pspsamogoszcz@op.pl
www: http://spsamogoszcz.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniówce                               
Dyrektor : p. Danuta Tobiasz
Antoniówka 24A
08-480 Maciejowice
tel. (25) 682-57-76
e-mail: pspantoniowka@op.pl

www: https://www.spantoniowka.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Oronnem
Dyrektor : p.o. dyrektora p.  Anna Gazda
Oronne 8
08-480 Maciejowice
tel. (25) 682-60-88
e-mail: szporonne@poczta.onet.pl

Publiczne Przedszkole w Maciejowicach
Dyrektor : p. Dorota Szeląg
ul. Piramowicza 3
08 – 480 Maciejowice
tel. (25) 682-57-86
e-mail: przedszkole_maciejowice@o2.pl
www: http://www.ppmaciejowice.szkolnastrona.pl