Mazowsze – serce Polski

ROK 2022

Dofinansowania na rzecz organizacji pozarządowych z terenu gminy Maciejowice w ramach zadania publicznego

pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” realizowanego w obszarze: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

I. Koło Gospodyń Wiejskich w Pogorzelcu

Zadanie pod tytułem: Zakup strojów folkowych dla członków Koła Gospodyń Wiejskich w Pogorzelcu”

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

Łączna wartość zadania:                    dofinansowanie:

W ramach zadania zaplanowano i zrealizowano 1 działanie: zakupiono stroje folkowe dla 15 członkiń (spódnica+bluzka+chusta) i krawaty dla 8 członków KGW Pogorzelec. Przed przystąpieniem do realizacji zadania dokonano rozeznania rynku w celu jak najbardziej ekonomicznego zakupu. W siedzibie KGW umieszczono informację o nazwie zadania i uzyskanym dofinansowaniu, zgodną ze wzorem.

Dzięki nowym strojom nasze KGW prezentuje się godnie, elegancko i jednolicie. Realizacja zadania zwiększyła poczucie tożsamości i przynależności członkiń i członków naszego KGW.
Poprzez realizację zadania jeszcze mocniej zintegrowaliśmy się, a dzięki nowym strojom będziemy jeszcze bardziej rozpoznawalni.
Nowe stroje będą stanowiły dla nas świetny atrybut przy przygotowaniach różnych występów, prezentacji czy też pokazów. Dzięki nowym strojom będziemy mogli w pełniejszy sposób promować i kultywować tradycje ludowe i lokalne zwyczaje prezentując je uczestnikom w różnym wieku: począwszy do najmłodszych, młodzież aż po osoby dorosłe i seniorów.

 

II. Koło Gospodyń Wiejskich w Przewozie

Aktywne KGW Przewóz „Przewozianki”

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

 

 

III. Koło Gospody Wiejskich w Podłężu

Podniesienie sprawności działania Koła Gospodyń Wiejskich „Podłężanki” poprzez zakup wyposażenia.

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

 

IV. Koło Gospodyń Wiejskich w Podzamczu

Wzmocnienie potencjału KGW Podzamcze poprzez zakup strojów ludowych

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

 

V. Koło Gospodyń Wiejskich w Strychu

Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Strychu „Stychowianki”

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

VI. Koło Gospodyń Wiejskich w Kawęczynie

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

 

VII. Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylnicy

Gotowanie na łonie natury z KGW Kobylanki

Zadanie było realizowane w okresie 1 lipca 2022 r. – 30 listopada 2022 r.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności