Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14.11.2022 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejowicach w dniu 10.11.2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Maciejowicach”.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności