GOK w Maciejowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach prowadzi działalność kulturalną na terenie gminy Maciejowice poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, koncertów, festynów, oraz uroczystości patriotycznych.

Organizuje różnego rodzaju warsztaty, zajęcia tematyczne, wystawy o szerokiej tematyce kulturalnej i historycznej.Promuje dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Maciejowice, wspierana jest twórczość lokalnych twórców ludowych.

W Gminnym Ośrodku Kultury, prowadzone są zajęcia i warsztaty artystyczne oraz kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży tj. plastyczne, muzyczne, j. angielski, zajęcia manualne dla najmłodszych. W ramach GOK funkcjonuje Klub 60+ dla Seniorów.

Ponad to, współpracujemy z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, instytucjami, stowarzyszeniami, artystami oraz lokalnymi szkołami.  Ośrodek prowadzi działalność obsługującą ruch turystyczny na terenie gminy. Gminny Ośrodek Kultury posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych.

W ramach GOK funkcjonuje utworzone w 1988 roku Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach, będące jedynym muzeum biograficznym Kościuszki w Polsce.