Urząd Gminy

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Maciejowicach

L.p. Stanowisko Pracownik Pokój Telefon
1. Wójt mgr Tomasz Kwiatkowski 1 25 682 57 37
2. Zastępca Wójta mgr Beata Rulak-Fryc 3 25 682 57 37
3. Sekretarz Gminy mgr Sebastian Kieliszek 3 25 682 57 37

608 576 846

4. Skarbnik Gminy mgr Jolanta Jedynak 9 25 682 57 37
Referat Organizacyjno – Kadrowy
5. Inspektor ds. kadr i płac Agnieszka Kalbarczyk 6 25 682 58 19
6. Inspektor ds. organizacyjnych Iwona Zabiegałowska 2 25 682 57 37
7. Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i archiwum Milena Rogulska Ratusz 25 682 57 21
Referat Finansów i Budżetu
8. Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Kania 8 25 682 57 37
9. Podinspektor ds. księgowości budżetowej Justyna Komar 8 25 682 57 37
10. Inspektor ds. egzekucji należności i rozliczeń VAT Elżbieta Brojek 8 25 682 57 37
11. Podinspektor ds. księgowości i egzekucji podatkowej Barbara Kowalewska 4 25 682 57 67
12. Inspektor ds. wymiaru podatku Henryka Mazur 4 25 682 57 67
Referat Inwestycyjny
14. Referent ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska Kinga Kondej 10 25 683 20 31
15. Podinspektor ds. inwestycji i dróg Radosław Budyta 10 25 683 20 31
16. Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych Iwona Węgrzynek 10 25 683 20 31
17. Inspektor ds. ochrony środowiska i  rolnictwa Małgorzata Cichecka Budynek ul. Kościelna 25 682 57 37
18. Inspektor ds. geodezji Andrzej Tylkowski Budynek ul. Kościelna 25 682 57 37
19. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i leśnictwa Przemysław Pawelec Budynek ul. Kościelna 25 682 57 37
20. Podinspektor ds. gospodarki odpadami Aneta Ośka Budynek ul. Kościelna 25 682 57 37
Referat Gospodarczy
21. Kierownik Budynek ul. Kościelna 25 682 57 37

 

22. Zastępca Kierownika Andrzej Dymiński Budynek ul. Kościelna 25 682 57 37
Zespół ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, sportu i promocji
23. Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych Ewelina Jedynak 10 25 683 20 31
24. Podinspektor ds. działalności gospodarczej, promocji gminy i sportu Kinga Wiśniewska 5 25 682 57 37
Zespół ds. oświaty
25. Inspektor ds. organizacyjnych oświaty Elżbieta Mądra 7 25 682 57 37
26. Podinspektor ds. płac oświaty Magdalena Kieliszek 7 25 682 57 37
27. Podinspektor ds. księgowości oświaty Anna Mroczek 7 25 682 58 32
Samodzielne stanowiska
28. Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Z-ca Kierownika USC

Sylwester Mazur Ratusz 25 682 57 37
Urząd Stanu Cywilnego
29. Kierownik Joanna Szymborska Ratusz 25 682 57 37

Informacje dot. cyberbezpieczeństwa znajdują się na stronie NASK pod adresem: 

https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/cyberbezpieczenstwo/3284,Cyberbezpieczenstwo.html