Rada Miejska

 Łoskot Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Maciejowicach
Telefon: (25) 682-57-37 wew. 36
 Nowak Jakub – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Maciejowicach
 Goliszewski Bartłomiej
 Mańkowski Stanisław
 Cholewa Dariusz
 Brzeziński Stanisław
 Dziubak Jarosław
 Piros Piotr
 Kondeja Edward
 Jaworski Edward
 Gliwka Adam
 Brojek Karol
 Pokorska Mariola
 Wójcikowska Halina
 Cyrta Łukasz
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności