Rada Gminy

 Łoskot Jacek – Przewodniczący Rady Gminy
Telefon: (25) 682-57-37 wew. 36
 Nowak Jakub – Wiceprzewodniczący Rady
 Goliszewski Bartłomiej
 Mańkowski Stanisław
 Cholewa Dariusz
 Brzeziński Stanisław
 Dziubak Jarosław
 Piros Piotr
 Kondeja Edward
 Jaworski Edward
 Gliwka Adam
 Brojek Karol
 Pokorska Mariola
 Wójcikowska Halina
 Cyrta Łukasz