Rada Miejska w Maciejowicach

Kadencja 2024-2029

Skład Rady Miejskiej w Maciejowicach

Łoskot Jacek – Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon: 25 629 90 51

Gliwka Adam – Wiceprzewodniczący Rady

Brzeziński Stanisław Krzysztof

Cichecki Jan Piotr

Dziubak Jarosław

Guba Rafał

Kondeja Edward Bogusław

Mańkowski Stanisław

Nakonieczny Paweł

Paciorek Marek Piotr

Piros Piotr

Pokorska Mariola

Sękulska Elżbieta

Sitnik Witold Piotr

Wójcikowska Halina

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności