Sołtysi

 Sołectwo

Imię i nazwisko Sołtysa

 Antoniówka Świerżowska              

 Edward Kondeja

 Antoniówka Wilczkowska

 Mieczysław Przyczka

 Bączki

 Ewa Dziubak

 Budy Podłęskie   

 Eugeniusz Staręga  

 Domaszew 

 Jolanta Jaworska

 Kawęczyn                

 Anna Goliszewska

 Kępa Podwierzbiańska  

 Renata Grzebalska

 Kobylnica              

 Grażyna Kurek  

 Kochów                    

 Wacław Krogulec

 Kraski Dolne               

 Jerzy Woźniak  

 Kraski Górne               

 Wiesław Glica

 Nowe Kraski              

 Janusz Kondeja     

 Leonów                 

 Jolanta Jakubik

 Maciejowice              

 Anna Broniewska  

 Malamówka               

 Barbara Bajerowska

 Oblin                       

 Dariusz Skoczek

 Oblin Grądki                

 Dariusz Proczek

 Oblin Korczunek           

 Sylwester Mazur  

 Oronne                  

 Łukasz Cyrta

 Ostrów                  

 Witold Sitnik      

 Pasternik            

 Janusz Ośka

 Podłęż                    

 Adam Gliwka   

 Podoblin              

 Stanisław Dudziński  

 Podstolice              

 Dariusz Michalec  

 Podwierzbie               

 Henryk Sitnik    

 Pogorzelec              

 Agnieszka Zaranowicz

 Polik                     

 Sławomir Zabiegałowski

 Przewóz              

 Edward Przyczka  

 Samogoszcz               

 Stanisław Pielak

 Strych                     

 Piotr Piros  

 Topolin                     

 Józef Fronczek

 Tyrzyn                  

 Andrzej Nowak      

 Uchacze               

 Marek Paciorek

 Wróble-Wargocin         

 Mariusz Smolarczyk

 Kochów Kępa              

 Teresa Cholewa

 Podzamcze  Dariusz Cholewa
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności