Czyste powietrze

WSZYSTKO TO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UCHWALE ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA DOWIESZ SIĘ Z PONIŻSZEJ BROSZURY INFORMACYJNEJ

Poradnik dla mieszkańców

W związku z koniecznością realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, prosimy wszystkie osoby które dokonały wymiany źródeł ciepła (pieca) lub/ i termomodernizacji budynku o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice.

Zgłoszenia można dokonać:

–    w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice,  ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice, lub;
–    przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice,  ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice, lub;
–    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice.

Druk zgłoszenia do pobrania:

wzór_informacji_o_termomodernizacji

wzór_informacji_o_wymianie_źródła_ciepła

Drodzy Mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy informację z realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Maciejowice na dzień 31.12.2022 r.

Liczba złożony wniosków – 140

Liczba zawartych umów – 129

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 56

Kwota wypłaconych dotacji – 1 121 333,48 zł

 

Informujemy, że od 3 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady Programu.

Szczegóły mogą Państwo uzyskać na stronie www.wfosigw.pl oraz w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice pokój nr 28.

nowa-broszura-Czyste-Powietrze

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności