Położenie

GMINA MACIEJOWICE położona jest na prawym brzegu Wisły, na południowym krańcu województwa mazowieckiego i wchodzi w skład powiatu garwolińskiego. Od północy i wschodu graniczy kolejno z gminami: Wilga, Łaskarzew, Sobolew i Trojanów, a od południa z wchodzącą już w skład województwa lubelskiego gminą Stężyca. Od zachodu na długości aż 35 km granicę gminy stanowi Wisła.

Główną osią komunikacyjną dla obszaru gminy jest dogodna droga nr 801 prowadząca z Warszawy do Puław i Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Centrum gminy dzieli od stolicy odległość 80 km. Autobusy do Maciejowic odchodzą z dworca PKS Warszawa – Stadion w odstępach niemal cogodzinnych. Najbliższą linią kolejową jest tutaj kolej wiodąca z Warszawy do Dęblina, ze stacjami w Sobolewie (11 km od Maciejowic) i w Łaskarzewie (14 km). Maciejowice oddalone są zaledwie o 19 km od miejscowości Gończyce, położonej przy drodze krajowej nr 17 (Warszawa – Lublin).

Z drugim brzegiem Wisły łączy je sezonowa przeprawa promowa, funkcjonująca mniej więcej co dwie godziny pomiędzy miejscowościami Świerże i Antoniówka Świerżowska (6km od Maciejowic), łącząca powiat garwoliński i kozienicki. Prom może przewozić autokary oraz samochody ciężarowe.

W planach perspektywicznych województwa mazowieckiego planowana jest budowa w tym rejonie mostu stałego. [Dotychczas najbliższe w stosunku do Maciejowic mosty na Wiśle znajdują się w Puławach /49 km/, Dęblinie /28 km/ i Górze Kalwarii /49 km/].
Gmina posiada gęstą sieć utwardzonych dróg lokalnych, łączących jej centrum z niemal wszystkimi 36 sołectwami.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności