Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ROK 2023

„Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice-etap XVI” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 90.000,00 zł.

ROK 2023


„Utylizacja płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych na terenie gminy Maciejowice”
dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.000,00 zł.

ROK 2021 

ROK 2020

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności