Dofinansowano z UE

02.02.2024 r.

Gmina Maciejowice brała udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

28.09.2023 r.

W dniu 8 września 2023 roku Gmina Maciejowice wraz z Generalnym Wykonawcą zadania dotyczącego kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy podpisała protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie całość zadania w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu przeprowadzono następujące prace termomodernizacyjne:

 1. Modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez montaż zewnętrznych kotłów gazowych z instalacją gazową LPG;
 2. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę źródła ciepła na kocioł gazowy;
 3. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
 4. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
 5. Wymiana okien zewnętrznych na nowe;
 6. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

 

Planowany do osiągnięcia efekt ekologiczny:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 614,41 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 60,94 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 20,31 MWhe/rok
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 231 617,17 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 66,57 tony równoważnika CO2/rok

 

Koszt całkowity przeznaczony na realizację projektu wynosi 2 473 549,94 zł, zaś kwota dofinansowania uzyskana w ramach wniosku to 1 343 185,43 zł.

Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności