Zwierzęta do adopcji

5 lutego 2019

Zwierzęta do adopcji

W ostatnich dniach na terenie szkoły w Oronnem został porzucony młody pies. Wysokość do kolana, kolor czarny podpalany. Zwierzę bardzo łagodne, lubiące dzieci.

Wszystkich chętnych przygarnięciem porzuconych zwierząt prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Cichecką, Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, tel. 25 682 57 37 w. 37.

W ramach adopcji Gmina zapewnia sfinansowanie szczepienia przeciwko wściekliźnie i odrobaczania oraz zwrot kosztów sterylizacji/kastracji.

 Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Maciejowice odławiane są przez firmę „PERRO” Marzena Golańska, Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Następnie zwierzęta są umieszczane w Schronisku dla Zwierząt w miejscowości Małe Boże 7a, 26-804 Stromiec (nr identyfikacyjny 14013401) lub w Fundacji Dla Zmniejszenia Bezdomności Zwierząt „Adoptuj Psiaka” (nr KRS 0000422929).

 Zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maciejowice, właściciel może dokonać uśpienia ślepego miotu psów lub kotów. Usypiane mogą być również ślepe mioty zwierząt bezpańskich. Koszt zabiegu w całości pokrywa Gmina Maciejowice.

 W przypadku adopcji zwierzęcia porzuconego na naszym terenie, Gmina Maciejowice pokrywa koszt odrobaczania i szczepienia przeciwko wściekliźnie, a także sterylizacji lub kastracji. Zabieg kastracji lub sterylizacji musi zostać wykonany nie później niż 6 miesięcy od momentu adopcji.

W przypadku pytań prosimy dzwonić pod nr (25) 682 57 37 w. 37

Prowadzimy listę osób wyrażających chęć przygarnięcia psa. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się chętnych do Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Kościelna 3.