Planowanie przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska gmina Maciejowice (400 kV)

Uchwała X-66-2015

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Maciejowice (ul. Niwa)

Uchwała XIII-75-99

załącznik do uchwały

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Maciejowice (oczyszczalnia ścieków)

Uchwała Nr IV-11-98

załącznik do uchwały

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Podzamcze

Uchwała Nr XVIII-99-2000

załącznik do uchwały

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Maciejowice

UCHWAŁA Nr VIII-53-2015

zał.nr 1 do uchwały nr VIII-53-2015

załącznik nr 3 do uchwały nr VIII-53-2015

załącznik 2a (mapa)

załącznik 2b (mapa)

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności