Władze Miasta i Gminy

Burmistrz Maciejowic – Tomasz Kwiatkowski
Tel. 25 682-57-37
Zastępca Burmistrza – Beata Rulak-Fryc
Tel. 25 682-57-37
Sekretarz Gminy Maciejowice – Sebastian Kieliszek
Tel. 25 682 57-37
Skarbnik Gminy Maciejowice – Jolanta Jedynak
Tel. 25 682-57-37
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Maciejowicach – Jacek Łoskot
Tel. 25 682-57-21
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności