Władze gminy

Wójt Gminy Maciejowice – Tomasz Kwiatkowski
Tel. 25 682-57-37
Zastępca Wójta – Beata Rulak-Fryc
Tel. 25 682-57-37
Sekretarz Gminy Maciejowice – Sebastian Kieliszek
Tel. 25 682 57-37
Skarbnik Gminy Maciejowice – Jolanta Jedynak
Tel. 25 682-57-37
Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice – Jacek Łoskot
Tel. 25 682-57-21