Informacja o dofinansowaniu – utylizacja płyt azbestowych

30 sierpnia 2019

Utylizacja płyt azbestowo – cementowych
z pokryć dachowych na terenie Gminy Maciejowice – etap XI dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 892,00 zł

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00