Budowa nowej oczyszczalni ścieków – zaawansowanie prac

23 września 2021
Postępują prace budowlane na obiekcie oczyszczalni ścieków w Maciejowicach. To kluczowa inwestycja dla naszej gminy w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W pierwszym półroczu 2022 roku, nowoczesna oczyszczalnia ścieków zostanie oddana do użytkowania.
Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem w łącznej kwocie 5 mln zł.
Równolegle prowadzone są prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kochów i Oblin. Po wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków możliwe będzie zakończenie budowy kanalizacji w Maciejowicach oraz kolejnych miejscowościach. Wartość prac projektowych to kwota 60.000 zł, w całości finansowana z budżetu Gminy.

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00