Dofinansowanie na KGW „Strychowianki”

30 grudnia 2020

Dzięki pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Obszar „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie,  Koło Gospodyń Wiejskich w Strychu „Strychowianki” 25 listopada 2020 r. podpisało umowę na realizację zadania pn.: „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Strychu „Stychowianki”. Przyznana kwota dofinansowania to 5 000,00 zł.

Zadanie obejmowało zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego, które będzie stanowiło doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Strych.

Zakupione doposażenie będzie wykorzystywane do przygotowania potraw przez KGW na różnego typu lokalnych festynach i imprezach okolicznościowych. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na wzrost potencjału i możliwości Koła Gospodyń Wiejskich oraz przyczyni się do zwiększenia poczucia wspólnoty i integracji mieszkańców miejscowości Strych oraz całej Gminy Maciejowice.

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00