III Gminny Konkurs Ortograficzny w kategorii klas I-III

25 kwietnia 2008
    25 kwietnia 2008 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach odbył się III Gminny Konkurs Ortograficzny z elementami profilaktyki prozdrowotnej dla klas I-III.
    Organizatorem konkursu był Zespół Kształcenia Zintegrowanego ze szkoły w Maciejowicach. Nauczycielki z terenu całej gminy zaangażowały się nie tylko w przygotowanie dzieci do konkursu, ale również w jego organizację i przebieg. Dzięki temu prace zostały sprawdzone i wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
     Sponsorem sprzętu sportowego, który otrzymali uczestnicy konkursu,  była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    Teksty dyktand przygotowały w tym roku panie ze szkoły w Antoniówce Świerżowskiej. Uczniowie pisali dyktanda w 3 kategoriach. W czasie sprawdzania prac przez komisje, pogadankę na temat zdrowego stylu życia wygłosiła pielęgniarka Pani Hanna Bawolska. Uczniowie zaprezentowali swoje prace plastyczne oraz rymowanki na temat szkodliwości nałogów.
    Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z terenu całej gminy Maciejowice.

    Laureatami konkursu zostali:

W kategorii klas pierwszych:

Tytuł Mistrza  Ortografii 2008 zdobyła Natalia Mroczek – Publiczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice,
Tytuł I Wicemistrza Ortografii zdobyła  Katarzyna Tobiasz–  Publiczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice,
Tytuł II Wicemistrza Ortografii zdobyła Julia HaczPubliczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice.

W kategorii klas drugich:

 Tytuł Mistrza  Ortografii 2008 zdobyła Milena Kalbarczyk -Publiczna Szkoła Podstawowa  Antoniówka Świerżowska,
Tytuł I Wicemistrza Ortografii zdobył  Jakub Gertruda –  Publiczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice,
Tytuł II Wicemistrza Ortografii zdobył Piotr Cichecki Publiczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice.

W kategorii klas trzecich:

Tytuł Mistrza  Ortografii 2008 zdobyła Monika BożekPubliczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice,
Tytuł I Wicemistrza Ortografii zdobyła  Patrycja FilipczakPubliczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice,
Tytuł II Wicemistrza Ortografii zdobyła Aleksandra Krześniak Publiczna Szkoła Podstawowa  Maciejowice.
    

    Laureatom gratulujemy!

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00