INFORMACJA

23 grudnia 2011

BUDOWA KANALIZACJI SANITRANEJ
W MIEJSCOWOŚCI MACIEJOWICE


         „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki 487 000,00 zł.


Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00