Informacja o dofinansowaniu dla mieszkańców gminy

9 stycznia 2019

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza nabór zgłoszeń do udziału w projekcie pn.: „Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotłowni budynków gospodarstw domowych w gminie Maciejowice” w ramach którego mieszkańcy gminy Maciejowice będą mogli wymienić urządzenie grzewcze na bardziej ekologiczne z dofinansowaniem do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje w Załączniku nr 1.

W Ó J T            

/-/ Tomasz Kwiatkowski


Załącznik nr 1 Ogłoszenie szczegółowe

Załącznik nr 2 Deklaracja

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00