Inwestycje w Strychu i Podłężu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

26 maja 2021

Kolejne inwestycje w Gminie Maciejowice realizowane są ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończona została dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podłęż. Wartość inwestycji to kwota 49.822,92 zł. 

Trwa również realizacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Strych. Wartość zadania to kwota 186.701,70 zł.

Łącznie na zadania realizowane ze wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Maciejowice otrzymała kwotę 3.603.621,00 zł na inwestycje drogowe, oświetlenie, modernizację budynków (603.621,00 zł) oraz na budowę budynku Urzędu Gminy (3.000.000,00 zł). 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00