Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

30 stycznia 2024

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 5 lutego do 16 lutego 2024 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Maciejowice.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:

  • a)wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w siedzibie Urzędu,
  • b)wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu,
  • c)publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Maciejowice (https://bip.maciejowice.pl/) oraz na stronie internetowej Gminy Maciejowice (www.maciejowice.pl)

Wypełnione przez uprawnionych mieszkańców sołectw gminy Maciejowice formularze podlegają złożeniu bądź przesłaniu na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice lub na adres poczty elektronicznej – e-mail: [email protected] w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

Zarządzenie Nr 0050.502.2024

formularz konsultacji

1. statut sołectwa Antoniówka Świerzowska

2. statut sołectwa Antoniówka Wilczkowska

3. statut sołectwa Bączki

4. statut sołectwa Budy Podłęskie

5. statut sołectwa Domaszew

6. statut sołectwa Kawęczyn

7. statut sołectwa Kępa Podwierzbiańska

8. statut sołectwa Kobylnica

9. statut sołectwa Kochów

10. statut sołectwa Kochów-Kępa

11. statut sołectwa Kraski Dolne

12. statut sołectwa Kraski Górne

13. statut sołectwa Nowe Kraski

14. statut sołectwa Leonów

15. statut sołectwa Maciejowice

16. statut sołectwa Malamówka

17. statut sołectwa Oblin

18. statut sołectwa Oblin-Grądki

19. statut sołectwa Oblin-Korczunek

20. statut sołectwa Oronne

21. statut sołectwa Ostrów

22. statut sołectwa Pasternik

23. statut sołectwa Podłęż

24. statut sołectwa Podoblin

25. statut sołectwa Podstolice

26. statut sołectwa Podwierzbie

27. statut sołectwa Podzamcze

28. statut sołectwa Pogorzelec

29. statut sołectwa Polik

30. statut sołectwa Przewóz

31. statut sołectwa Samogoszcz

32. statut sołectwa Strych

33. statut sołectwa Topolin

34. statut sołectwa Tyrzyn

35. statut sołectwa Uchacze

36. statut sołectwa Wróble – Wargocin

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00