OGŁOSZENIE

5 lutego 2015

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/56/07 Rady Gminy Maciejowice  z 12 lipca 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice oraz  uchwałą nr XII/64/07 z dnia 11 września 2007r w sprawie zmiany uchwały Nr XI/56/07 Rady Gminy Maciejowice  z 12 lipca 2007r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lutego 2015 r. do 8 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, pok. nr 7, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Maciejowice. Granicami obszaru objętego studium są granice administracyjne gminy Maciejowice.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Maciejowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Maciejowice.

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Prognoza oddziaływania na środowisko

SUiKZP Maciejowice

zał. 2a – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

zał. 2b – kierunki zagospodarowania przestrzennego

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00