Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

9 grudnia 2010
         Wójt Gminy Maciejowice ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych celem przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w terminie 1 kwietnia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. na terenie gminy Maciejowice.

Kandydat na rachmistrza musi spełniać podstawowe wymagania:
1) ukończone 18 lat,
2) średnie wykształcenie.

        Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego  komunikowania się respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Rachmistrz musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Niezbędne jest posiadanie takich cech jak obowiązkowość, rzetelność, i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.
        Oferty należy składać w terminie do  dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 16.00.
w sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach.
        Osoby zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych zostaną poinformowane o tym indywidualnie.

Wójt
/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00