OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

13 czerwca 2023

Maciejowice, dnia 13 czerwca 2023 r.

OR.0630.48.2022

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

            Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. poz. 2236) od
13 czerwca 2023 roku Gmina Maciejowice ogłasza sprzedaż końcową węgla, nabytego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych !

Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada m.in.:

  1. wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

  1. brak limitu ilościowego;

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

  1. węgiel dla mieszkańców innych gmin.

Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego (zaświadczenie o przyznaniu dodatku węglowego).

Dostępny sortyment węgla oraz ilość:

  • groszek (5-25 mm)  – 12,00 ton

Cena węgla: 2 000 zł / brutto za tonę

  • orzech (25-50 mm) – 7,00 ton

Cena węgla: 2 000 zł / brutto za tonę

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2023 roku.

Wnioski w wersji papierowej wraz z klauzulą RODO dostępne są w Urzędzie Gminy Maciejowice oraz na stronie internetowej www.maciejowice.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 608-576-846.

 

Sprawę prowadzi:

Sebastian Kieliszek – Sekretarz Gminy

tel. 608-576-846

 

Z up. WÓJTA

Beata Rulak-Fryc

Z-ca WÓJTA

Wniosek o preferencyjny zakup węgla SPRZEDAŻ KOŃCOWA

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00