Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

7 listopada 2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie nr 0050.341.2022

Projekt Uchwały

Program Współpracy na 2023

formularz_konsultacji

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00