Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

22 października 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021

Zarządzenie nr 0050.168.2020

Projekt Uchwały

forumlarz konsultacji

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00