Szacowanie szkód powstałych w wyniku burzy gradowej

25 lipca 2014

Maciejowice, dnia 25.07.2014 r.

RI. 6322.1.1.2014/P

O B W I E S Z C Z E N I E

    W związku z wystąpieniem szkód powstałych w wyniku burzy gradowej mającej miejsce dnia 15.07.2014r., Wójt Gminy Maciejowice informuje, że poszkodowani mieszkańcy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pokój nr 7.
    Szacowanie strat przez Komisję odbędzie się w ustalonym terminie.
Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pokój nr 7 lub na stronie internetowej Urzędu www.maciejowice.pl zakładka Aktualności.
Termin składania wniosków do 30 lipca 2014r.


Pobierz wniosek

Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00