Szkolenia z zakresu BHP 23.04- 20.12.2024 r. finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

15 maja 2024

Szkolenia z zakresu BHP 23.04- 20.12.2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu BHP, finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz dla uczestników z terenu województwa mazowieckiego.

Działalność szkoleniowa skierowana jest w szczególności do pracodawców, pracowników a także praktykantów, stażystów, absolwentów, odbiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i pracę zawodową.

 Szkolenia skierowane do sektorów gospodarki:

 • budownictwo,
 • handel,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • przetwórstwo przemysłowe,
 • transport oraz gospodarka magazynowa,
 • dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę,  
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • edukacja,
 • zakwaterowanie i gastronomia.

Tematy szkoleń:

 • szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poznanie oraz przypomnienie wiedzy o bezpieczeństwie  i higienie pracy,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja,
 • substancje niebezpieczne w środowisku pracy,
 • bezpieczna praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy,
 • stres w miejscu pracy a wypalenie zawodowe,
 • jak sprawnie i bezpiecznie pracować głosem.

Zapisy i kontakt:

Ośrodek Szkolenia BHP Małgorzata Cierpka-Prokopowicz

Ul. Erazma Ciołka 10 lok. 402 IV piętro

01-402 Warszawa

Tel. 604-178-296

e-mail: www.bhp-ciolka.com.pl

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00