Uroczyste otwarcie inwestycji w Gminie Maciejowice

15 listopada 2019

W dniu 14 listopada 2019 r. dokonano uroczystego otwarcia inwestycji zrealizowanych w Gminie Maciejowice w 2019 r. ze wsparciem finansowym z budżetu Województwa Mazowieckiego.
W uroczystości wzięli udział: Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Marcin Kobus – Radny Powiatu Garwolińskiego. Gminę reprezentowali: Tomasz Kwiatkowski – Wójt, Jacek Łoskot – Przewodniczący Rady Gminy, Beata Rulak Fryc – Zastępca Wójta, Sebastian Kieliszek – Sekretarz, przedstawiciele Rady Gminy, Sołtysi, pracownicy UG, druhowie OSP oraz mieszkańcy gminy.

Jako pierwszy otwarto plac zabaw w miejscowości Kraski Górne zrealizowany z dofinansowaniem z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 (MIAS MAZOWSZE 2019). W ramach zadania wyrównano teren placu, zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawkę wahadłową podwójną, dwa kiwaki, drewniany domek zabaw, potrójny kosz do mini koszykówki, betonowy stół do ping-ponga), pozostałe wyposażenie (2 ławki parkowe, regulamin placu zabaw, kosz na śmieci oraz stojak na rowery) oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku. Na delegację z p. Marszałek i Wójtem na czele  czekali licznie zgromadzeni mieszkańcy Krasek Górnych i Pasternika. Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. Krzysztof Nowachowicz wraz z zebranymi odmówił modlitwę i poświęcił inwestycję. Pani Marszałek życzyła, aby nowo otwarty plac zabaw stał się miejscem integracji i wspólnego spędzania czasu wolnego. Wójt Gminy serdecznie podziękował p. Marszałek za udzielone wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwe było zrealizowanie tej inwestycji w takim zakresie. Sołtysi wsi Kraski Górne i Pasternik na ręce Pani Marszałek złożyli w podziękowaniu piękne kwiaty.

W dalszej części nastąpiło przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kraski Dolne.  W ramach inwestycji na odcinku 520 mb wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m oraz pobocza z kruszywa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej tzw. FOGR 2019. Inwestycja została poświęcona i uroczyście otwarta. Pani Janina Ewa Orzełowska przekazała w tym miejscu bardzo pozytywną informację o tym, że zostały zabezpieczone środki w wysokości ponad 33 mln na dofinansowanie przebudowy wałów wiślanych na niezmodernizowanym odcinku od Krasek Górnych do Bączek.

Kolejnym punktem programu była remiza OSP w Podwierzbiu, gdzie została wykonana wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami. Inwestycja została zrealizowana ze wsparciem finansowym w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2019. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Janina Ewa Orzełowska, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Radny Powiatu, Radny Gminy, Sołtys wsi oraz Prezes OSP Podwierzbie. Pani Janina Ewa Orzełowska podkreśliła rolę strażaków ochotników w zapewnianiu bezpieczeństwa nam wszystkim, a Radny Powiatowy Marcina Kobus serdecznie podziękował  druhom OSP za pełnienie odpowiedzialnej służby wymagającej wielu poświęceń. Sołtys wsi Podwierzbie złożył na ręce Członkini Zarządu woj. mazowieckiego serdeczne podziękowania oraz piękne kwiaty.

Nowoczesna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach była ostatnim punktem programu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Pracowni Informatycznych i Językowych MAZOWSZE 2019. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowy remont sali oraz wyposażono ją w:  14 stanowisk uczniowskich z komputerami typu ALL IN ONE, 1 stanowisko nauczycielskie z dotykowym monitorem umożliwiającym sterowanie klasopracownią, drukarkę laserową, zestawy słuchawkowe, zestaw głośników dla nauczyciela, zintegrowany wzmacniacz cyfrowy i jednostkę centralną systemu pracowni komputerowej. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach Jacek Poczek w imieniu swoim, nauczycieli i uczniów złożył serdeczne podziękowania za utworzenie pracowni, dzięki której uczniowie mogą w komfortowych warunkach zdobywać i poszerzać wiedzę.

Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach wygłoszonych przez gości zaproszonych uczniowie klasy VIII. zaprezentowali prezentację dotyczącą wszystkich zrealizowanych w 2019 r. inwestycji w Gminie Maciejowice z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Oprócz otwartych w dniu dzisiejszym inwestycji zostały zaprezentowane również następujące przedsięwzięcia:

  1. Zakup urządzeń i wyposażenie placu zabaw w Kobylnicy,
  2. Remont budynku z przeznaczeniem na świetlice wiejską we Wróblach-Wargocinie,
  3. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Oronnym,

które otrzymały wsparcie finansowe w ramach MIAS MAZOWSZE 2019. Ponadto uczniowie przedstawili także zadanie pn. „Rewitalizacja parku w Maciejowicach – Etap I”, które zostało zrealizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 (MIWOP 2019).

Łączna wartość wszystkich ww. przedsięwzięć wynosi blisko 470 tys. zł z czego ponad 206 tys. stanowią środki z budżetu województwa mazowieckiego.

Dzisiejszy dzień był okazją do złożenia podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania inwestycji. Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego dziękowała w szczególności Wójtowi Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu za ogromne zaangażowanie w pozyskanie środków na zrealizowane zadania. Wójt Gminy serdecznie podziękował Pani Janinie Ewie Orzełowskiej za pomoc i wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego. Ponadto podziękował Radnym Rady Gminy Maciejowice z Przewodniczącym na czele za przeznaczone na wkład własny środki z budżetu gminy Maciejowice. Serdecznie podziękował również wszystkim pracownikom UG zaangażowanym w przygotowanie i realizację przedsięwzięć oraz mieszkańcom,  którzy aktywnie się w nie włączyli.   

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00