Urząd Gminy

6 lutego 2019

Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Maciejowicach

L.p. Stanowisko Pracownik Pokój Telefon
1. Wójt mgr Tomasz Kwiatkowski 1 25 682 57 37
2. Zastępca Wójta mgr Beata Rulak-Fryc 3 25 682 57 37
3. Sekretarz Gminy mgr Sebastian Kieliszek 3 25 682 57 37

608 576 846

4. Skarbnik Gminy mgr Jolanta Jedynak 25 682 57 37
Referat Organizacyjno – Kadrowy
5. Kierownik Agnieszka Kalbarczyk 25 682 58 19
6. Inspektor ds. organizacyjnych Iwona Zabiegałowska 2 25 682 57 37
7. Referent ds. obsługi Rady Gminy Milena Rogulska 25 682 57 21
Referat Finansów i Budżetu
8. Podinspektor ds. księgowości budżetowej – oświata Anna Mroczek 25 682 58 32
9. Inspektor ds. księgowości budżetowej Krystyna Lewandowska 25 682 57 37
10. Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Kania 25 682 57 37
11. Referent ds. księgowości budżetowej Justyna Komar 25 682 57 37
12. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Brojek 25 682 57 37
13. Podinspektor ds. księgowości budżetowej – oświata Magdalena Kieliszek 25 682 57 37
14. Inspektor ds. księgowości podatkowej Zofia Utnicka 4 25 682 57 67
15. Inspektor ds. wymiaru podatku Henryka Mazur 4 25 682 57 67
Referat Inwestycyjny
16. Kierownik Marta Łazarczyk 25 683 20 31
17. Referent ds. budownictwa, inwestycji i dróg Radosław Budyta 25 683 20 31
18. Inspektor ds. budownictwa i zamówień publicznych Iwona Węgrzynek 25 683 20 31
19. Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Małgorzata Cichecka 25 682 57 37
20. Podinspektor ds. geodezji Andrzej Tylkowski 25 682 57 37
21. Podinspektor ds. administracyjno-prawnych Przemysław Pawelec 25 682 57 37
22. Podinspektor ds. gospodarki odpadami Aneta Ośka 25 682 57 37
Referat Gospodarczy
23. Kierownik Hanna Głowienko 25 682 57 37

608 576 844

Zespół ds. pozyskiwania funduszy unijnych
24. Referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych Anna Nazorek 25 683 20 31
Samodzielne stanowiska
25. Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Sylwester Mazur 25 682 57 37
26. Inspektor ds. oświaty Elżbieta Mądra 25 682 57 37
27. Podinspektor ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej Kinga Wiśniewska 25 682 58 19
Urząd Stanu Cywilnego
28. Kierownik Joanna Szymborska 25 682 57 37