Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Złóż deklarację CEEB

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków.

Deklaracje związane ze źródłami ciepła uruchomionymi przed 1 lipca 2021 r., powinny być złożone do CEEB do 30 czerwca 2022 r. Co ze źródłami ciepła uruchomionymi po 1 lipca 2021 r.? Właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

– piec kaflowy na paliwo stałe,

– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

– kocioł olejowy,

– pompa ciepła,

– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

(paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Kiedy składam deklarację samodzielnie a kiedy zrobi to za mnie zarządca?

W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Jak można złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje  można składać:        

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ ,
  • w formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Gdzie można pobrać deklarację do złożenia w wersji papierowej?

Deklaracje do wysyłki papierowej są dostępne do pobrania na stronie głównej https://zone.gunb.gov.pl/ , w sekcji „Dla Obywatela- Złóż deklarację CEEB- Materiały do pobrania”. Druk deklaracji do pobrania i wydrukowania zamieszczony jest również poniżej lub w Urzędzie Miasta i Gminy Maciejowice.

Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?

Deklarację w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.

Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?

Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

Kiedy kończy się okres składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?

Nigdy. Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. w sposób ciągły.  Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosił 12 m-cy – upływał zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych obecnie termin ten wynosi 14 dni.

Czy deklaracje trzeba złożyć przed oddaniem budynku do użytkowania?

Tak, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa deklarację w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw.

e-Usługi
dla Obywatela

Składaj wnioski i deklaracje,
dodawaj budynki, przeglądaj dokumenty

CEEB pomaga obywatelom w zarządzaniu nieruchomością

W CEEB właściciele nieruchomości zyskają nowe e-usługi:

  • mogą zamówić on-line przegląd przewodów kominowych,
  • mogą zamówić on-line inwentaryzację budynku,
  • mogą pobrać uproszczony audyt energetyczny,
  • zgłosić niepokojące zjawisko związane z zanieczyszczeniem powietrza, czyli tzw. „kopciucha”,
  • sprawdzić osobę uprawnioną.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem https://zone.gunb.gov.pl/node/96  

deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022

deklaracja_b_-_wypelniona_v._1.2

deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022

deklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji

INWENTARYZACJA ulotka informacyjna

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności