OBWIESZCZENIE

5 marca 2020

Maciejowice, dnia 5 marca 2020r.

RI.6226.2.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że dnia 12 marca 2020r. o godz. 11.00 w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2,   08-110 Siedlce organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego spotkanie informacyjne dotyczące nowego Programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego. Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu prowadzone są konsultacje społeczne.

Konsultacje ruszyły 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r.

Spotkanie ma charakter otwarty- każdy może wziąć w nim udział i wyrazić swoje zdanie.

 

WÓJT

/-/ Tomasz Kwiatkowski

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00