CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – od 1 lipca nowe obowiązki dla właścicieli i zarządców budynków

16 czerwca 2021

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw  utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB). Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do CEEB.

Materiały informacyjne dotyczące nowego obowiązku składania deklaracji zawarte są w ulotce poniżej.

Ulotka – CEEB dla właścicieli i zarządców

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00