73 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

13 lipca 2016
W dniu 12 lipca 2016 r. pod hasłem „Niewinni by żyć” obchodziliśmy w Maciejowicach 73 rocznicę rzezi wołyńskiej.

Uroczystości rozpoczął Pan Sylwester Dymiński – Wójt Gminy Maciejowice, który przywitał wszystkich gości, a następnie nakreślił historię zbrodni wołyńskiej w 1943 roku.

W intencji ofiar ludobójstwa została odprawiona uroczysta Msza Święta którą koncelebrowali; ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, ks. kan. Edmund Szarek oraz ks. kan. Stanisław Marczuk. Kazanie zostało wygłoszone przez ks. Isakowicza – Zaleskiego, który przytoczył fakty o zbrodni wołyńskiej oraz o tym jak ważna jest prawda i pamięć o tych wydarzeniach.Po Mszy Świętej kompania wojskowa 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego oddała salwę honorową dla uczczenia pamięci Polaków pomordowanych na Wołyniu.Następnie głos zabrała Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP, która podkreśliła, że oprócz uchwały senatu, ważne jest też aby kroki w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa podjął Sejm RP.W imieniu rodzin pomordowanych na Wołyniu prelekcję wygłosiła Pani Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z Zamościa, która opowiedziała swoją historię jako ocalonej z rzezi. Drastyczna, ale prawdziwa opowieść pozwoliła pełniej zrozumieć jak okrutną była zbrodnia dokonana na Polakach z Kresów II RP. Wśród uczestników uroczystości byli również mieszkańcy ziemi maciejowickiej, którzy ocaleli z rzezi czy też są rodzinami pomordowanych, m.in. Pan Ryszard Poncyliusz, Pan Jerzy Bogowski.Uroczystości towarzyszyła wystawa z IPN pt. „Wołają z grobów, których nie ma”, którą uczestnicy uroczystości oglądali po prelekcji.

Kolejnym punktem programu był występ Teatru „Nie Teraz” z Tarnowa w spektaklu „Ballada o Wołyniu”. Sztuka przedstawiała losy trzech młodych kobiet, szykujących się na własne gody, które okażą się jednak nie czasem wesela, ale czasem śmierci.Po spektaklu uczestnicy udali się do maciejowickiego parku aby zapalić symboliczne świeczki w geście pamięci i oddania hołdu. Z zapalonych zniczy został utworzony napis „ WOŁYŃ 1943”. Po chwili zadumy stojąc wokół zniczy wszyscy w ciszy udali się do domów.Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Pani Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP, Panu Mariuszowi Orzełowskiemu który reprezentował Wojewodę mazowieckiego, żołnierzom oraz ich dowódcom: płk pil. Wojciechowi Pikule, płk dypl. pil. Maciejowi Trelce oraz płk pil. dr Piotrowi Krawczykowi – Rektorowi Komendantowi Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, pocztom sztandarowym z powiatu garwolińskiego. Podziękowania są kierowane do wszystkich gości przybyłych na uroczystości: Pani Janiny Kalinowskiej – Przewodniczącej Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Pana Ryszarda Poncyliusza oraz Pana Jerzego Bogowskiego – ocalałych świadków ludobójstwa, Pana Krzysztofa Żochowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pana Piotra Osmólskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Garwolińskiego wraz z Radnymi, Pana Pawła Jaworskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Maciejowice wraz Radnymi, Pana Dariusza Sadkowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pana Adama Czyżewskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom uroczystości, ponieważ swoją obecnością i postawą nie pozwolą by śmierć niewinnych Polaków II RP została wymazana z narodowej pamięci.

GALERIA

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00