Pierwsza w kraju umowa dotycząca cyfryzacji GOK podpisana w Maciejowicach

4 października 2019

W dniu 3 października 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach przy udziale Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego została podpisana pierwsza umowa na terenie całego kraju w ramach cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury. Podpisana umowa swoim działaniem obejmuje 40 GOKów w podregionie siedleckim w którym znalazł się również GOK Maciejowice. W konferencji uczestniczyli Zastępca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa Katarzyna Blachowicz, Prezes Fundacji VCC Radosław Panas. Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, Dyrektor GOK w Maciejowicach Marek Ziędalski. Projekt obejmuje podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników GOK, dzieci i młodzieży przez szkolenia i zajęcia modułowe . W ramach programu GOKi zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, multimedialny, oprogramowanie. Konferencja i pierwsze podpisanie umowy na terenie kraju w ramach programu cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury w siedzibie GOK w Maciejowicach jest dla naszej instytucji wielkim wyróżnieniem!

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00