97 rocznica bitwy warszawskiej

16 sierpnia 2017
W dniu 14 sierpnia 2017r.  uroczystą  Mszą Świętą celebrowaną w Kościele parafialnym przez Ks. Kan. Stanisława Marczuka oraz Ks. Kan. Józefa Franczuka uczciliśmy 97 rocznicę bitwy warszawskiej z 1920r.W homilii Ksiądz Kanonik mówił o bohaterstwie polskiego żołnierza w walce o niepodległość.Po Mszy św. głos zabrał Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za obecność i podkreślił jak ważna była bitwa z 1920 r. i jak ważny jest udział społeczności lokalnej w czczeniu pamięci o swoich bohaterach dzięki którym mamy wolność i niepodległość.
„15 sierpnia 1920 roku to dzień wielkiej chwały orędzia polskiego, dzień chwały całego narodu, który stanął w obronie naszego państwa w walce z bolszewicką nawałnicą. Dzisiaj stoimy przed mogiłą żołnierzy polskich, którzy zginęli w walce o skarb największy – skarb wolności.
(…) Oddajemy hołd wszystkim żołnierzom, którzy walczyli o wolną Polskę i zginęli na terenie naszej ziemi maciejowickiej: kosynierów Tadeusza Kościuszki, żołnierzy I i II wojny światowej, chłopów powstania styczniowego z ks. Sewerynem Paszkowskim – Delegatem Rządu Tymczasowego na czele.”
Kończąc przemówienie Pan Wójt podziękował Ks. Kan. Stanisławowi Marczukowi za uroczyście odprawioną Mszę Świętą oraz Chórowi Parafialnemu za piękną oprawę muzyczną.Następnie Wójt Gminy wraz z Zastępcą Wójta Gminy, Skarbnik Gminy Panią Jolantą Jedynak, ks. Kan. Stanisławem Marczukiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Maciejowice złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na mogile żołnierzy poległych 15 sierpnia 1920 roku.W uroczystości wzięli udział: poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Maciejowice, Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zastępca Wójta Gminy Maciejowice Pan Ryszard Brodziak, Radni Rady Gminy z Przewodniczącym Panem Pawłem Jaworskim oraz Radnym Panem Edwardem Jaworskim, Radny Powiatu Garwolińskiego Pan Tomasz Kwiatkowski, delegacje szkół z terenu Gminy Maciejowice, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy (GOK, GOPS, Biblioteka Publiczna), klubu 50+, klubu sportowego Wisła Maciejowice, przedstawicieli Rady Sołeckiej z Maciejowic.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00